Blog

Muzičke radionice sa korisnicima usluga Udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine “Leptir” Srebrenica.

Naši predavači Anton Pešikan i Zdravko Nikolić obavili su drugi set radionica, a ideja ja da se polaznicima približi muzika kao umjetnost. 

Radionice realizujemo uz podršku Mostar Rock School, te finansijsku podršku Norwegian Embassy in Sarajevo.